Αρχική

Ένταξη στο χώρο εργασίας

Η ενσωμάτωση στο χώρο εργασίας σημαίνει να δημιουργηθεί μια κουλτούρα στο χώρο εργασίας που να δημιουργεί σεβασμό, να ενθαρρύνει την ενσωμάτωση, να προάγει την ποικιλομορφία και να αγκαλιάζει τις μοναδικές δεξιότητες και ιδιότητες όλων των εργαζομένων μιας εταιρείας. Η ένταξη στο χώρο εργασίας περιλαμβάνει πολλές θετικές πτυχές της ζωής.

“Πρόκειται για την αναγνώριση των ποικίλων δεξιοτήτων και των προοπτικών που μπορούν να φέρουν οι άνθρωποι στο χώρο εργασίας λόγω των πολιτισμικών τους χαρακτηριστικών ή της αναπηρίας τους.”

Στόχος είναι να αρθούν τα εμπόδια ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν πλήρη συμμετοχή σε ένα χώρο εργασίας που υποστηρίζει την ανάπτυξη και την επίτευξη καλά ενημερωμένων και πολιτιστικά κατάλληλων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Περιλαμβάνει επίσης την αναγνώριση της αξίας των ατομικών διαφορών και τη διαχείριση τους στο χώρο εργασίας.

Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην κατά προτεραιότητα εκπαίδευση ενηλίκων: Επέκταση και ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής κατάρτισης τους: Ανάπτυξη επιχειρηματικών συμπράξεων που στοχεύουν στην προώθηση της μάθησης που βασίζεται στην εργασία με όλες τις μορφές της.

 

 

 

Πρόγραμμα

Ένταξη στο χώρο εργασίας ως ευκαιρία                                                            

“Σε πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες, η ένταξη στο χώρο εργασίας θεωρείται μάλλον ενοχλητική και δαπανηρή υποχρέωση και όχι ευκαιρία. Ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει την ευκαιρία για καλύτερη ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την ενίσχυση του προφίλ της εταιρίας.”

Η νομική κατάσταση είναι σαφής: ** Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και τα αγαθά θα πρέπει να είναι προσιτά. **

Αυτός ο νόμος διευκολύνει την ανεξάρτητη διαβίωση περίπου του 15% του πληθυσμού με αυξανόμενη τάση, που προκαλείται από τη γηράσκουσα κοινωνία.

Ωστόσο, οι γνώσεις σχετικά με τις διαφορετικές ανάγκες που έχουν οι διαφορετικές μορφές αναπηρίας λείπουν σε μεγάλο βαθμό και η προσαρμογή σε συνθήκες χωρίς φραγμούς, συχνά δεν είναι διαθέσιμη, παρά τα υποχρεωτικά πρότυπα που υπάρχουν.

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε ο Franz Niederl, λέκτορας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών και Εφαρμογών Διαδικτύου, αποσκοπεί στην εξουδετέρωση αυτής της εξέλιξης δημιουργώντας ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Workplace Inclusion 4.0. Το έργο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2017 και θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Το έργο επικεντρώνεται στη βελτίωση των συνθηκών στον εργασιακό χώρο για τα άτομα με αναπηρίες και, ως εκ τούτου, στην καλύτερη ενσωμάτωση τους στο χώρο εργασίας. Αρχικά θα διεξαχθεί μελέτη που αφορά την καταγραφή της κατάστασης σχετικά με την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στον επαγγελματικό χώρο, σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης.

Τα παραδείγματα καλής πρακτικής θα συγκεντρωθούν, θα μελετηθούν και θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. Αυτό θα εφαρμοστεί πιλοτικά στις 5 χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ελλάδα, Φιλανδία, Ιταλία, Τουρκία και Αυστρία, θα αξιολογηθεί, θα βελτιωθεί και θα προκύψει το τελικό υλικό της κατάρτισης WI4.0.

“Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από Πανεπιστήμια για συμβούλους επιχειρήσεων και προσωπικό τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ατόμων με αναπηρίες.”

Εκπαίδευση με πιστοποιητικό                                               

Το αποτέλεσμα του προγράμματος είναι μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας για τα άτομα με αναπηρίες. Η συνειδητοποίηση του θέματος πρέπει να τεθεί με συνέπεια και οι συμμετέχοντες μπορούν επιπλέον να λάβουν πιστοποιητικό για το ολοκληρωμένο μάθημα κατάρτισης. Η εκπαίδευση WI4.0 είναι επίσης κατάλληλη για άτομα με αναπηρίες, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας ως “εμπειρογνώμονες για τη δική τους περίπτωση”. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθεί τις αρχέςτου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

“Η εκπαίδευση θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του έργου το φθινόπωρο του 2019. Επιπλέον, τα εκπαιδευτικά υλικά μπορούν να προσπελαστούν από το διαδίκτυο. Η πιστοποίηση μπορεί να αποκτηθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η αυξημένη τεχνογνωσία των συμμετεχόντων αποτελεί σημαντικό ορόσημο για περαιτέρω θετικές εξελίξεις όσον αφορά την προσβασιμότητα στον κόσμο της εργασίας.”

Διεθνείς συναντήσεις                  

“Αρχική Συνάντηση: 29 & 30 Νοεμβρίου 2017”

 

ΕΤΑΙΡΟΙ

FH JOANNEUM GmbH (Project Leader)
Mr. Franz Niederl (responsible for the project)
Institute Internet Technologies & Applications
Werk- VI- Straße 46, 8605 Kapfenberg , Austria
franz.niederl@fh-joanneum.at

YASAR UNIVERSITESI
Mr. Cagri Bulut (responsible for the project)
Universite Caddesi 35-37 Agacliyol, 35100 Izmir, Turkey
cagri.bulut@yasar.edu.tr

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Mrs. Minna-Maari Harmaala (responsible for the project)
Ratapihantie 13, 00520 Helsinki, Finland
minna-maari.harmaala@haaga-helia.fi

DIAN
Mr. Panos Milios (responsible for the project)
M. Voda 89, 10440 Athens, Greece
pmdian@otenet.gr

Fondazione Fenice Onlus
Mr. Andreas Spatharos (responsible for the project)
Lungargine Rovetta n. 28, 35127 Padova, Italy
spatharos@fondazionefenice.it

EURORESO
Mr. Fernando Benavente (responsible for the project)
Via Tasso 169, 80127 Naples, Italy
fernandoifes@gmail.com

Capability
Mr. Klaus Tolliner (responsible for the project)
Peter Tunner-Straße 14, 8700 Leoben, Austria
office@lognostik.at

Επικοινωνία

FH JOANNEUM
Institute of Internet Technologies & Applications

FH-Prof DI Dr Franz Niederl
Tel.: +43 316 5453 6311
franz.niederl@fh-joanneum.at

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial