Πρόγραμμα

Ένταξη στο χώρο εργασίας ως ευκαιρία                                                            

“Σε πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες, η ένταξη στο χώρο εργασίας θεωρείται μάλλον ενοχλητική και δαπανηρή υποχρέωση και όχι ευκαιρία. Ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει την ευκαιρία για καλύτερη ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την ενίσχυση του προφίλ της εταιρίας.”

Η νομική κατάσταση είναι σαφής: ** Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και τα αγαθά θα πρέπει να είναι προσιτά. **

Αυτός ο νόμος διευκολύνει την ανεξάρτητη διαβίωση περίπου του 15% του πληθυσμού με αυξανόμενη τάση, που προκαλείται από τη γηράσκουσα κοινωνία.

Ωστόσο, οι γνώσεις σχετικά με τις διαφορετικές ανάγκες που έχουν οι διαφορετικές μορφές αναπηρίας λείπουν σε μεγάλο βαθμό και η προσαρμογή σε συνθήκες χωρίς φραγμούς, συχνά δεν είναι διαθέσιμη, παρά τα υποχρεωτικά πρότυπα που υπάρχουν.

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε ο Franz Niederl, λέκτορας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών και Εφαρμογών Διαδικτύου, αποσκοπεί στην εξουδετέρωση αυτής της εξέλιξης δημιουργώντας ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Workplace Inclusion 4.0. Το έργο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2017 και θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Το έργο επικεντρώνεται στη βελτίωση των συνθηκών στον εργασιακό χώρο για τα άτομα με αναπηρίες και, ως εκ τούτου, στην καλύτερη ενσωμάτωση τους στο χώρο εργασίας. Αρχικά θα διεξαχθεί μελέτη που αφορά την καταγραφή της κατάστασης σχετικά με την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στον επαγγελματικό χώρο, σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης.

Τα παραδείγματα καλής πρακτικής θα συγκεντρωθούν, θα μελετηθούν και θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. Αυτό θα εφαρμοστεί πιλοτικά στις 5 χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ελλάδα, Φιλανδία, Ιταλία, Τουρκία και Αυστρία, θα αξιολογηθεί, θα βελτιωθεί και θα προκύψει το τελικό υλικό της κατάρτισης WI4.0.

“Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από Πανεπιστήμια για συμβούλους επιχειρήσεων και προσωπικό τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ατόμων με αναπηρίες.”

Εκπαίδευση με πιστοποιητικό                                               

Το αποτέλεσμα του προγράμματος είναι μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας για τα άτομα με αναπηρίες. Η συνειδητοποίηση του θέματος πρέπει να τεθεί με συνέπεια και οι συμμετέχοντες μπορούν επιπλέον να λάβουν πιστοποιητικό για το ολοκληρωμένο μάθημα κατάρτισης. Η εκπαίδευση WI4.0 είναι επίσης κατάλληλη για άτομα με αναπηρίες, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας ως “εμπειρογνώμονες για τη δική τους περίπτωση”. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθεί τις αρχέςτου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

“Η εκπαίδευση θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του έργου το φθινόπωρο του 2019. Επιπλέον, τα εκπαιδευτικά υλικά μπορούν να προσπελαστούν από το διαδίκτυο. Η πιστοποίηση μπορεί να αποκτηθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η αυξημένη τεχνογνωσία των συμμετεχόντων αποτελεί σημαντικό ορόσημο για περαιτέρω θετικές εξελίξεις όσον αφορά την προσβασιμότητα στον κόσμο της εργασίας.”

Διεθνείς συναντήσεις                  

“Αρχική Συνάντηση: 29 & 30 Νοεμβρίου 2017”

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial