1ο Newsletter

Γιατί η ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον 4.0;

Η ενσωμάτωση στο χώρο εργασίας σημαίνει να δημιουργηθεί μια κουλτούρα στο χώρο εργασίας που να ενισχύει το σεβασμό, να ενθαρρύνει την ενσωμάτωση, να προάγει την ποικιλομορφία και να αγκαλιάζει τις μοναδικές δεξιότητες και τις ιδιότητες όλων των εργαζομένων μιας εταιρείας. Η ενσωμάτωση στο χώρο εργασίας περιλαμβάνει πολλές θετικές πτυχές της ζωής. Πρόκειται για την αναγνώριση των ποικίλων δεξιοτήτων και των προοπτικών που μπορούν να φέρουν οι άνθρωποι στο χώρο εργασίας λόγω του πολιτισμικού τους περιβάλλοντος ή της αναπηρίας τους.

Στόχος είναι να αρθούν τα εμπόδια ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν πλήρη συμμετοχή σε ένα χώρο εργασίας που υποστηρίζει την ανάπτυξη και την επίτευξη καλά ενημερωμένων και πολιτιστικά κατάλληλων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Αφορά επίσης την αναγνώριση της αξίας των ατομικών διαφορών και τη διαχείριση τους στο χώρο εργασίας.

A young girl in a wheelchair listening to her health, money or carrier advisor.

Κύρια προϊόντα του έργου

Στο έργο WI4.0, διεξάγονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

1) Έρευνα της τρέχουσας κατάστασης του WI4.0 σε διάφορες εταιρείες.

2) Συλλογή παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής από διαφορετικές περιοχές

3) Ανάπτυξη διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού για το εκπαιδευτικό μάθημα WI4.0

4) Υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και στις πέντε χώρες εταίρους

5) Οι συμμετέχοντες μπορούν επιπλέον να λάβουν πιστοποιητικό μετά την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων κατάρτισης

Το κύριο αποτέλεσμα του προγράμματος είναι μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν την κατάσταση εργασίας για τα άτομα με αναπηρίες. Η συνειδητοποίηση του θέματος πρέπει να τεθεί με συνέπεια και οι συμμετέχοντες μπορούν επιπλέον να λάβουν πιστοποιητικό για το ολοκληρωμένο μάθημα κατάρτισης. Η εκπαίδευση WI4.0 είναι επίσης κατάλληλη για άτομα με αναπηρίες, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν καλύτερες καταστάσεις εργασίας ως “εμπειρογνώμονες για τη δική τους περίπτωση”. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχεί στην εθνική εφαρμογή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. “

Kick-off συνάντηση

Στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο FH JOANNEUM στο Kapfenberg. Όλοι οι εταίροι έλαβαν μέρος σε αυτή την εκδήλωση, όπου σχηματίστηκε η αποκαλούμενη “μεγάλη εικόνα έργου”. Εκτός από τα θέματα διαχείρισης έργου διεξήχθησαν συζητήσεις σε βάθος σχετικά με το περιεχόμενο και το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και όλοι οι εταίροι υπογράμμισαν και πάλι να εργαστούν σκληρά για το έργο.

Μελέτη για την Προσβασιμότητα

Ένα πρώτο καθήκον στο έργο είναι να γίνει μια έρευνα για το σημερινό status quo του θέματος της προσβασιμότητας σε διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Για να γίνει αυτό, αποστέλλεται ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και τώρα βρισκόμαστε στη φάση της αξιολόγησης των ανατροφοδοτήσεων που λάβαμε από τις εταιρείες. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με εταιρείες σε κάθε περιοχή, οι οποίες είχαν ως στόχο να γίνουν κατανοητές λεπτομερέστερα οι ανάγκες των εταιρειών ως προς την προσβασιμότητα.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial