2ο Newsletter

Μελέτη για την Προσβασιμότητα

Η ανάλυση παρέχει μια γενική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την ένταξη των εργαζομένων στις χώρες εταίρους και πρέπει να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για την ανάπτυξη αντίστοιχων μαθημάτων κατάρτισης.

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020. Οι στόχοι της στρατηγικής είναι η προσβασιμότητα, η συμμετοχή, η ισότητα, η απασχόληση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η κοινωνική προστασία, η υγεία, η εξωτερική δράση. Η ανάλυση αποκάλυψε το ακόλουθο περιεχόμενο μαθήματος: ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναπηρία, την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο, τη νοηματική γλώσσα, τα μέτρα υποδομής για την αναπηρία, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και τις νομικές πτυχές. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (51,56%) δείχνουν ότι η συνειδητοποίηση μπορεί να είναι το πιο σημαντικό θέμα, ενώ η νοηματική γλώσσα (30,4%). μπορεί να είναι το λιγότερο σημαντικό θέμα

Τέλος, και κυρίως, τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι η ευαισθητοποίηση είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για την ένταξη στο χώρο εργασίας.


Επισκόπηση των ενοτήτων

Στο έργο WI4.0 θα διεξαχθούν οι ακόλουθες ενότητες:

Ευαισθητοποίηση

Προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο

Νοηματική γλώσσα

Θέματα Υποδομής

Καινοτομία στο χώρο εργασίας και βοηθητικά εργαλεία για άτομα με ειδικές ανάγκες

Μαθησιακές δυσκολίες

Νομικές πτυχές

A young girl in a wheelchair listening to her health, money or carrier advisor.

Συνάντηση στο Ελσίνκι

Στις 24 και 25 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Haaga-Helia στο Ελσίνκι / Φινλανδία. Όλοι οι εταίροι έλαβαν μέρος σε αυτή την εκδήλωση, όπου συζητήθηκαν τα τελικά βήματα για τη μελέτη, τη διαδικασία πιστοποίησης και τα βαθύτερα περιεχόμενα των μοντέλων

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial