3ο Newsletter

Επισκόπηση των ενοτήτων

Το πρόγραμμα κατάρτισης του WI4.0 αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

Ευαισθητοποίηση: Η συνειδητοποίηση των διαφόρων ειδών αναπηρίας είναι πολύ σημαντική για να κατανοήσουμε γιατί η προσβασιμότητα είναι τόσο περίπλοκη.

Προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο: Αυτή η ενότητα αντιμετωπίζει το πρόβλημα που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες χρησιμοποιώντας έναν ιστότοπο.

Νοηματική Γλώσσα: Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η κατανόηση των δυσκολιών της νοηματικής γλώσσας και των συνοδευτικών μεθόδων για την παραγωγή πληροφοριών στη νοηματική γλώσσα.

Ευχρηστία ιστοσελίδας: Ο στόχος αυτού του μέρους είναι η βελτιστοποίηση της παρουσίασης και της εισαγωγής για κινητές συσκευές.

Υποδομή: Η ενότητα Υποδομή περιλαμβάνει διαρθρωτικά και συναφή νομικά μέτρα για τη δημιουργία κατάλληλων θέσεων εργασίας για τα άτομα με αναπηρίες.

Καινοτομία στο χώρο εργασίας και εργαλεία υποστήριξης για άτομα με ειδικές ανάγκες: Αυτή η ενότητα θα καλύψει την οργανωτική καινοτομία.

Μαθησιακές δυσκολίες: Αυτή η ενότητα αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι ειδικοί μπορούν να υιοθετήσουν μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στον σχεδιασμό υπηρεσιών, οργανισμών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για να προσεγγίσουν άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Νομικές πτυχές: Η παρουσίαση στην νομική ενότητα θα περιλαμβάνει διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές διατάξεις με ιδιαίτερη σημασία για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Συνάντηση στη Πάντοβα

Στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Fenice Fondazione στην Πάντοβα / Ιταλία, όπου συζητήθηκε κυρίως η αξιολόγηση, από τους συμμετέχοντες, των ενοτήτων και  προγραμματίστηκε η δοκιμαστική εκπαίδευση.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial