Hanke

Työpaikkojen saavutettavuus mahdollisuutena

Valitettavan monessa eurooppalaisessa työpaikassa saavutettavuutta pidetään mahdollisuuden sijaan kustannuksia luovana vaivana ja pakkopullana. Uusi koulutuskokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden integroida vammaiset paremmin työelämään ja sitä kautta vahvistaa myös yrityksen imagoa ja profiilia.

Yhdenvertaisuuslain luoma perusta on selkeä: kaikkien julkisten palveluiden ja tuotteiden tulisi olla saavutettavia ja esteettömiä.

Yhdenvertaisuuslaki auttaa ja tukee sen noin 15% väestön itsenäistä asumista ja toimeentuloa, joiden yhdenvertaisuus olisi muutoin uhattuna. Tämä osuus luultavasti ikääntymisen myötä kasvaa tulevina vuosina.

Tästä huolimatta, tietoisuus erilaisista esteettömyyden edellytyksistä on edelleen heikkoa ja esteettömyyden huomioonottaminen puuttellista vaikka vaatimukset ja standardit ovatkin olemassa ja saatavilla.

Itävaltalaisen lehtori Franz Niederlin ideoima hanke pyrkii kääntämään tätä kehitystä tarjoamalla uuden koulutuskokonaisuuden yhdenvertaisuudesta työpaikoille, nimeltään Workplace Inclusion 4.0; tai työpaikkojen saavutettavuus. Hanke alkoi 1.10.2017 ja päättyy 30.9.2019

Hanke keskittyy parantamaan työpaikkojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta ja sen kautta paremmin integroimaan vammaisia työpaikoilla. Hankkeen alussa tutkitaan esteettömyyden nykytilaa PK yrityksissä useissa eri Euroopan maissa.

Hankkeessa kerätään parhaita käytöntöjä esteettömyydestä, joita hyödynnetään ja sisällytetään koulutusmateriaaleihin ja pilottikursseihin. Koulutus toteutetaan samanaikaisesti Kreikassa, Suomessa, Italiassa, Turkissa ja Itävallassa. Lopuksi pilottikoulutukset arvioidaan ja lopullinen koulutuskokonaisuus luodaan näiden pohjalta.

Koulutuskokonaisuuden kohderyhmänä ovat liiketoimintakonsultit sekä HR henkilöstö, jotka voivat osaltaan edistää saavutettavuuden ja esteettömyyden toteutumista työpaikoilla.

Koulutuksesta todistus                                               

Hankkeen lopputuloksena on kattava koulutuspaketti, joka auttaa osallistujia tukemaan esteettömyyttä ja saavutettavuuta työpaikoilla. Samalla tietoisuus esteettömyydestä paranee ja leviää ja lisäksi osallistujat voivat saada osallistumisestaan todistuksen. Koulutus soveltuu myös vammaisille, jotka koulutuksen käytyään voivat toimia kokemusasiantuntijoina yrityksissä. Koulutuskokonaisuus vastaa European Qualifications Networkin kansallista implementaatiota.

Koulutuksen tarjoaminen jatkuu myös hankkeen päätyttyä syksyllä 2019. Lisäksi koulutusmateriaali tulee olemaan verkossa saatavilla. Todistuksen voi myös hankkia vielä hankkeen keston jälkeenkin. Osallistujien tietotaidon sekä osaamisen lisääntyminen merkitsee huomattavaa parannusta esteettömyyden ja saavutettavuuden rakentamisessa työpaikoilla.

Kansainväliset tapaamiset 

Kick-off tapaaminen: 29.-30.11.2017.

 

.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial