Tutkimus saavutettavuudesta

Tutkimus tarjoaa yleiskuvan työpaikkojen tämänhetkiseen saavutettavuuteen hankkeen kumppanusmaissa ja sitä hyödynnetään valmennuskurssien ja sisältöjen rakentamisessa.

Valmennuskurssin sisältö mukailee European Disability Strategiaa 2010-2020. Strategian tavoitteena on saavutettavuus, osallisuus, yhdenvertaisuus, työllisyys, koulutus ja valmennus, sosiaalihuolto, terveys ja tarvittavat toimenpiteet. Tutkimus paljasti, että koulutuksessa pitää kiinnittää huomiota tietoisuuden lisäämiseen saavutettavuudesta, viestinnän saavutettavuuteen, viittomakieleen, rakenteelliseen saavutettavuuteen, oppimisvaikeuksiin sekä juridisiin näkökohtiin. Tulosten mukaan yli puolet vastaajista (51,2%) pitää tietoisuuden lisäämistä tärkempänä ja viittomakielen näkökohtia vähiten tärkeänä (30,4%) aiheina.

Tärkeimpänä työpaikkojen saavutettavuuden lisäämisen näkökulmasta on ehdottomasti tietoisuuden lisääminen.

Yleiskatsaus moduleista

WI4.0 valmennus koostuu seuraavista moduleista:

Tietoisuuden lisääminen esteettömyydestä: Tietoisuus esteettömyydestä ja vammaisuuden eri muodoista on tärkeää, jotta ymmärretään miksi saavutettavuus on niin kompleksista.

Internetin esteettömyys: Modulissa keskitytään erityisesti internetin haasteisiin saavutettavuuden näkökulmasta.

Viittomakieli: Modulin tavoitteena on ymmärtää viittomakielen haasteet ja tavat, joilla tietoa voidaan tuottaa viittomakielisesti.

Esteetön infrastruktuuri: Infrastruktuurimodulissa käsitellään saavutettavuuden rakenteellisia näkökulmia, jotta voidaan rakentaa vammaisille sopivia työpaikkoja.

Työpaikan innovaatiot ja ratkaisut: Modulissa käsitellään organisatorisia innovaatioita.

Oppimisvaikeudet ja niiden kohtaaminen: Modulissa esitellään miten organisaatiot ja asiantuntijat voivat lähestyä henkilöitä, joilla on oppimisvaikeuksia ja suunnitella sekä toteuttaa palveluita, työpaikkoja ja kehittymisohjelmia heidän erikoistarpeensa huomioiden.

Lakisääteiset näkökohdat: Modulissa luodaan katsaus esteettömyyden kannalta relevanttiin kansainväliseen, eurooppalaiseen ja kansalliseen lainsäädäntöön.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial