Ensimmäinen uutiskirje

Miksi Workplace Inclusion 4.0?

Työpaikkojen saavutettavuudella tarkoitetaan työkulttuuria, joka vahvistaa luottamista, rakentaa syrjimättömyyttä, edistää monimuotoisuutta sekä tukee jokaisen työntekijän erityislaatuisia taitoja ja ominaisuuksia. Tyäpaikkojen saavutettavuus pitää sisällään useita positiivisia näkökohtia. Siihen liittyy taustaoiltaan erilaisten ihmisten monipuolisten taitojen tunnistaminen ja kunnioittaminen, jotka he kulttuurisen taustansa, ominaisuuksiensa, vammansa tai muun piirteensä kautta tuovat työpaikalle.

Tavoitteena on poistaa esteitä, Se sisältää myös yksilöiden eroista johtuvien arvojen tunnistamista ja niiden hallintaa työpaikalla. jotta taataan kaikille työntekijöille täydet mahdollisuudet osallistua työn tekemiseen työpaikassa, joka tukee henkilökohtaista kehitystä sekä tarkoituksenmukaisesti määriteltyjen liiketoiminnallisten sekä kulttuurillisten tavoitteiden saavuttamista.

Projektin tulokset

WI4.0 hankkeessa tehdään seuraavaa:

1) Tutkimus esteettömyyden ja saavutettavuuden nykytilasta yrityksissä.

2) Best practice esimerkkien kerääminen eri maista esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyen.

3) Opetus- ja oppimateriaalien kehittäminen valmennuskokonaisuutta varten.

4) Valmennuskokonaisuuden pilotointi kaikissa viidessä kumppanimaassa.

5) Valmennuskokonaisuuden osallistujat saavat lisäksi sertifikaatin kurssin suorittamisesta.

Hankkeen lopputuloksena on kattava koulutuspaketti, joka auttaa osallistujia tukemaan esteettömyyttä ja saavutettavuuta työpaikoilla. Samalla tietoisuus esteettömyydestä paranee ja leviää ja lisäksi osallistujat voivat saada osallistumisestaan todistuksen. Koulutus soveltuu myös vammaisille, jotka koulutuksen käytyään voivat toimia kokemusasiantuntijoina yrityksissä. Koulutuskokonaisuus vastaa European Qualifications Networkin kansallista implementaatiota.

Aloitustapaaminen

Projektin aloitustapaaminen pidettiin 29.-30.11.2017 FH Joanneumissa Itävallan Grazissa. Kaikki hankekumppanit osallistuivat tapaamiseen, missä luotiin kokonaiskuva hankkeesta. Projektihallinnan yksityiskohtien lisäksi käytiin syvällisiä keskusteluja hankkeen sisällön ja rakennettavan koulutuksen/ kurssin suhteen. Kaikki kumppanit myös vahvistivat sitoutumisensa hankkeessa työskentelyyn.

Tutkimus saavutettavuudesta ja esteettömyydestä

Projektin ensimmäisiä tehtäviä oli tehdä tutkimus saavutettavuuden ja esteettömyyden nykytilasta Euroopan eri alueilla. Tämä tehtiin online kyselyllä, jota täydennettiin haastattelututkimuksilla. Tutkimuksen tuloksia on nyt analysoitu ja niiden julkaisusuunnitelma on tehty.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial