Kolmas uutiskirje

Yleiskatsaus moduleista

WI4.0 valmennus koostuu seuraavista moduleista:

Tietoisuuden lisääminen esteettömyydestä: Tietoisuus esteettömyydestä ja vammaisuuden eri muodoista on tärkeää, jotta ymmärretään miksi saavutettavuus on niin kompleksista.

Internetin esteettömyys: Modulissa keskitytään erityisesti internetin haasteisiin saavutettavuuden näkökulmasta.

Viittomakieli: Modulin tavoitteena on ymmärtää viittomakielen haasteet ja tavat, joilla tietoa voidaan tuottaa viittomakielisesti.

Esteetön infrastruktuuri: Infrastruktuurimodulissa käsitellään saavutettavuuden rakenteellisia näkökulmia, jotta voidaan rakentaa vammaisille sopivia työpaikkoja.

Työpaikan innovaatiot ja ratkaisut: Modulissa käsitellään organisatorisia innovaatioita.

Oppimisvaikeudet ja niiden kohtaaminen: Modulissa esitellään miten organisaatiot ja asiantuntijat voivat lähestyä henkilöitä, joilla on oppimisvaikeuksia ja suunnitella sekä toteuttaa palveluita, työpaikkoja ja kehittymisohjelmia heidän erikoistarpeensa huomioiden.

Lakisääteiset näkökohdat: Modulissa luodaan katsaus esteettömyyden kannalta relevanttiin kansainväliseen, eurooppalaiseen ja kansalliseen lainsäädäntöön.

Tapaaminen Padovassa

11.-12.12.2018 pidettiin projektitapaaminen Fenice Fondazionen isännöimänä Padovassa Italiassa. Tapaamisessa keskityttiin erityisesti modulien vertaisarviointiin ja pilottikoulutusten toteuttamiseen.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial