1.Bülten

Neden Korumalı İşyeri

 Korumalı İşyeri, saygı uyandıran, kapsayıcılığı teşvik eden, çeşitliliği destekleyen ve bir şirketin tüm çalışanlarının benzersiz becerilerini ve niteliklerini benimseyen bir işyeri kültürü oluşturmak demektir. Korumalı İşyeri, yaşamın birçok olumlu yönünü kapsar. İnsanların kültürel geçmişleri veya engelli olmaları nedeniyle işyerine getirebilecekleri farklı beceri ve bakış açılarının kabul edilmesiyle ilgilidir.

Amaç, tüm çalışanların iyi bilgilendirilmiş ve kültürel açıdan uygun iş sonuçlarının geliştirilmesini ve elde edilmesini destekleyen bir işyerine tam katılımını sağlamak için engelleri kaldırmaktır. Ayrıca, bireysel farklılıkların değerini tanımayı ve bunları işyerinde yönetmeyi de içerir.


Projenin Ana Çıktıları

WI.4.0. Proje kapsamında aşağıda yer alan faaliyetler gerçekleştirilecektir:

1) WI4.0’ın şu anki statükonunun farklı şirketlerde anket yoluyla incelenmesi.

2) Farklı bölgelerden en iyi uygulama örneklerinin toplanması.

3) WI4.0 eğitim kursu için eğitim materyallerinin geliştirilmesi.

4) Eğitim kursunun beş proje ortağı ülkede uygulanması

5) Katılımcılar, eğitim kursunu tamamladıktan sonra sertifika alabilirler.

Projenin temel sonucu, katılımcıların engellilerin çalışma durumunun iyileştirmelerini sağlayan kapsamlı bir eğitimdir. Konuyla ilgili farkındalık sürekli olarak arttırılmalıdır. Ayrıca katılımcılar eğitimi tamamladıklarında sertifika alabilirler. WI4.0 eğitimi aynı zamanda engelli insanlar için de uygundur, böylece “kendi durumları için uzmanlar” olarak daha iyi çalışma koşulları yaratabilirler. Eğitim kursu, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi çerçevesinde ulusal uygulamaya tekabül etmektedir. ”

Açılış Toplantısı

29 ve 30 Kasım 2017’de Kapfenberg’deki FH JOANNEUM’da “Projenin Ana Resmi” olarak adlandırılan projenin açılış toplantısı, tüm ortakların katılımıyla yapıldı. Proje konularının yanı sıra, içerik ve proje kapsamında öngörülen eğitime istinaden derinlemesine görüş alışverişinde bulunan tüm ortaklar, etkin bir şekilde çalışılacağını belirttiler.

Erişilebilirlik Çalışması

Projedeki ilk görev, farklı Avrupa bölgelerinde erişilebilirlik onusundaki mevcut durumun incelemesini yapmaktır. Bu doğrultuda çevrimiçi anket çalışması yapıldı. Şirketlerden alınan geri bildirimler değerlendirilmesi ve ayrıca, şirketlerin erişebilirlik yönündeki ihtiyaçlarını daha da ayrıntılı bir şekilde anlamak amacıyla her bölgede şirketler ile görüşmeler de yapılmıştır.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial