Erişilebilirlik Çalışması

Söz konusu çalışma, ortak ülkelere işyerine katılım konusundaki mevcut durum hakkında genel bir bakış sunarak, ilgili eğitim kurslarını geliştirmek için gereken desteği sağlamalıdır.

Eğitim kursunun içeriği 2010-2020 Avrupa Engellilik Stratejisi kapsamında olup, çevrimiçidir. Stratejinin hedefleri erişilebilirlik, katılım, eşitlik, istihdam, eğitim ve öğretim, sosyal koruma, sağlık ve dış eylemdir. Çalışmanın içeriğini engellilik, web erişilebilirliği, işaret dili, engellilikle ilgili altyapı önlemleri, öğrenme engelli insanlar ve yasal mevzut oluşturmaktadır. Sonuçlar, ankete katılanların yarısından fazlasının (% 51,56), farkındalık yaratmanın en önemli konu olduğunu, ve işaret dilinin ise en az önem taşıyan konu (% 30,4) olduğunu göstermektedir.

Son olarak ve en önemlisi, analizin sonuçları, farkındalığın arttırılmasının işyerine katılım için en önemli araç olduğunu göstermektedir.

Modüle Genel Bakış

WI.4.0 Proje eğitimi aşağıda yer alan modüllerden oluşmaktadır:

Farkındalık: Erişilebilirliğin neden bu kadar karmaşık olduğunu anlamak için farklı tür engellilklere ilişkin bilgi sahibi olmak önem arz etmektedir.

İnternet Erişilebilirliği: Bu modül, özellikle engelli kişilerin web siteleri kullanırken yaşayabileceği problemleri ele almaktadır.

İşaret Dili: Bu modülün amacı, işaret dilinin zorluklarını ve beraberindeki işaret dilinde bilgi üretme yöntemlerini anlamaktır.

Web Sitesi Kullanımı: Bu bölümün amacı, sunumun ve mobil cihazlar için girdilerin optimizasyonudur.

Altyapı: Altyapı modülü, engelli insanlar için uygun iş yerleri oluşturmak için yapısal ve ilgili yasal önlemlerden oluşur

Engelliler için inovasyon ve destek araçları: Bu modül örgütsel İnovasyonu kapsamaktır.

Öğrenme güçlüğü: Bu modül, şirketlerin ve uzmanların, öğrenme güçlüğü çeken kişileri barındıracak hizmetler, organizasyonlar ve eğitim programları tasarlamada nasıl bir kişi merkezli bir yaklaşım benimsemelerine ışık tutar.

Yasal Mevzuat: Bu modül engelliler için önem arz eden uluslararası, AB ve ulusal yasal hükümleri içermektedir.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial